ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการทางกายภาพในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูในผู้ป่วย โดยทีมนักกายภาพบำบัด มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข

ธาราบำบัด

ศาสตร์หนึ่งของการแพทย์ ทางเลือกในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในน้ำ

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (GENERAL SURGERY CENTER) รักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรม และรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ลำไส้ ไส้ติ่ง ผ่าตัดกระเพาะอาหาร ริดสีดวง เป็นต้น