ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทร : 02-910-1600-45
โทรสาร : 02-910-1649

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
พยาบาลวอร์ด

ตำแหน่ง : พยาบาลวอร์ด

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาล
คุณสมบัติ : พยาบาล
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
พยาบาล ER

ตำแหน่ง : พยาบาล ER

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาล ER
คุณสมบัติ : พยาบาล ER
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลห้องผ่าตัด

ตำแหน่ง : พยาบาลห้องผ่าตัด

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
พยาบาล OPD

ตำแหน่ง : พยาบาล OPD

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาล OPD
คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
พยาบาลห้องพักฟื้น

ตำแหน่ง : พยาบาลห้องพักฟื้น

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลห้องพักฟื้น
คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ผู้จัดการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการพยาบาล
คุณสมบัติ : ป.ตรี.พยาบาลศาสตร์ หรือ ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาล UR

ตำแหน่ง : พยาบาล UR

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาล UR
คุณสมบัติ : ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : เภสัชกร
คุณสมบัติ : เภสัชกร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : เอกซ์เรย์
คุณสมบัติ : ป.ตรี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
นักบัญชี

ตำแหน่ง : นักบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : บัญชี
คุณสมบัติ : บัญชี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยพยาบาล PN

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล PN
คุณสมบัติ : ม.6 ขึ้นไป และจบหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล PN 1 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (ผ่านการเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน )
คุณสมบัติ : ม.6 ปวช. ปวส.
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
พนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟ

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเสิร์ฟ
คุณสมบัติ : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่รับผิดชอบ : ช่างซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ : ช่างซ่อมบำรุง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
5
ผู้จัดการคุณภาพ QM

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ QM

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการคุณภาพ
คุณสมบัติ : ป.ตรี/ปงโท. พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1