ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.30-13.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

ทันตแพทย์หญิงกมลฉัตร อดิสรศุภวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันกรรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร   9.00 - 18.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์   9.00 - 18.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

พล.ต.ต.ทพ.กษพล กองเกียรติคุณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  9.30 - 17.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

แพทย์หญิงกาญจน์มณี เทอดประวัติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : สาขาตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 14.00 - 18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์กำจัด อรรณพเพ็ชร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม+ทั่วไป
Schedule แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน (IPD Doctor)
Date Time Location
Monday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Tuesday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Wednesday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Thursday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Friday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์กิตติพงษ์ หมั่นเขตกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์  08.00 - 10.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

 

ทันตแพทย์หญิงขนิษฐา รุ่งรุจี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเพื่อความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์คมสัน อังคณานุพงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุกรรมทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 09.30  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 08.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00 - 15.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์จตุพร ศิริกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์  17.00 - 19.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์จตุพล คงถาวรสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกข้อต่อ / ศัลยกรรมกระดูกเข้า
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18.00 - 19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 18.00 - 19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น