ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 08.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

แพทย์หญิงกัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์โรคหัวใจเด็ก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์กำจัด อรรณพเพ็ชร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม+ทั่วไป
Schedule
Date Time Location
Monday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Tuesday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Wednesday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Thursday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Friday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

ทันตแพทย์หญิงขนิษฐา รุ่งรุจี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเพื่อความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์คมสัน อังคณานุพงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุกรรมทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 09.30  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 08.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00 - 15.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

แพทย์หญิงจงกล กาญจนบัตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

นายแพทย์จตุพล คงถาวรสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกข้อต่อ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18.00 - 19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 18.00 - 19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
     

 

ทันตแพทย์หญิงจิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 09.00-15.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 09.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

แพทย์หญิงฉัตรสุดา เสาวพฤทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

แพทย์หญิงชนิสรา กาญจนศักดิ์ดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป (Part time)
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น