ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดวงขวัญ รุ่งเพ็ชรวงศ์

แพทย์หญิงดวงขวัญ รุ่งเพ็ชรวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ (1,3,5) 11.00 - 18.00 น.
อังคาร 17.00 - 20.00 น.
พุธ 17.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.