ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงธนพร  เติมวัฒนาภักดี

แพทย์หญิงธนพร เติมวัฒนาภักดี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงาม
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ  17.00 - 19.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1431 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ