ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ชนินทร จารุพงศ์ประภา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์  09.00 - 12.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ชัชวาล สุทธิพงศ์เกียรติ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกข้อต่อ และ เข่า, เวชศาสตร์การกีฬา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  08.00-18.00 น.
อังคาร  08.00-17.00 น.
พุธ  13.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-17.00 น.
เสาร์  08.00-13.00 น.

 

ทันตแพทย์ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ  17.00 - 20.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  12.00 - 19.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชุมพล คคนานต์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์  17.00 - 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงญาดากุล พิรัลกิตติ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 

ทันตแพทย์ณพงษ์ บัวพรพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร (ทำงาน 2,4)   15.00 - 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงณัฎทินี อำพลพรรณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ  9.30 - 15.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงณิชา ลักษมีจรัลกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทัตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทัตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  9.00 - 18.00 o. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงดวงขวัญ รุ่งเพ็ชรวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ (1,3,5) 11.00 - 18.00 น.
อังคาร 17.00 - 20.00 น.
พุธ 17.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.