ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน Time Location
พุธ 17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 09.00 - 12.00 ,17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 09.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ดิเรก ดีศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ดุสิต จันทยานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุกรรมทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ทศพล ฉันธนะมงคล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : สาขา หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : สาขา หู คอ จมูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงทียารัชต์ จักรพันธ์ ณ อยุธยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม+ประดิษฐ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงธนพร เติมวัฒนาภักดี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ  17.00 - 19.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1431 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงธนันดา ตระการวนิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 11.00-12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์ธราธร ธนาลาภสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงธิดารัตน์ อัคราช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ธีรพงษ์ ทิพยกานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
 เสาร์ ที่ 1,3,5 ของเดือน 9.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ