บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( CT SCAN 128 SLICE )

CT 128 SLICE สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที ช่วยลดปริมาณรังสี ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยลง

Video กิจกรรมเปิดศูนย์หัวใจ Heart to Heart

Video กิจกรรมเปิดศูนย์หัวใจ Heart to Heart

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน ลิ้นหัวใจรั่ว

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน ลิ้นหัวใจรั่ว

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน เลสิกแก้ปัญหาสายตา สั้น ยาว

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน เลสิกแก้ปัญหาสายตา สั้น ยาว

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน หลอดเลือดหัวใจตีบ

Video พบหมอเกษมราษฎร์ ตอน หลอดเลือดหัวใจตีบ

VIRUS zika ไวรัส ซิก้า

VIRUS zika ไวรัส ซิก้า เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่สู่คนได้ โดยมี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค

Video_คุณคิดว่าหัวใจดวงนี้..จะอยู่กับเราถึงเมื่อไหร่

Video_คุณคิดว่าหัวใจดวงนี้..จะอยู่กับเราถึงเมื่อไหร่