ภาษา

ข่าว

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

26 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาคเอกชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563

23 พฤศจิกายน 2563
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาคเอกชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563

BCH-PIM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

13 พฤศจิกายน 2563
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU)

พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

9 พฤศจิกายน 2563
ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้มีพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ซึ่งเป็นการร่วมงานกับทางบริษัทพุทธเมตตาถังหมิง...

"ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563"

8 ตุลาคม 2563
"ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563" ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านการป้องกันภัย