ภาษา

ข่าว

Drive Thru Test ตรวจ - รู้ผล – เพื่อไม่ไปแพร่เชื้อ – รักษาทันท่วงที

30 มีนาคม 2563
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์, เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช มีโรงพยาบาลในเครือ 2 แห่ง ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจเชื้อไวรัส ที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำ รู้ผลเร็ว

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือ “Social Distancing”

24 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้ความใส่ใจดูเเล เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้ารับบริการและพนักงานทุกคน ในสถานการณ์โรค Covid-19 ขอความร่วมมือทุกท่านเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือ “Social Distancing”

ถวายแอลกอฮอล์เจล จำนวน 1,000 ขวด ในโครงการ “บุญรักษา” ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี

17 มีนาคม 2563
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานถวายแอลกอฮอล์เจล จำนวน 1,000 ขวด ในโครงการ “บุญรักษา” ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)

มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ถวายเเด่พระภิกษุ-สามเณร นานาชาติ

3 มีนาคม 2563
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นประธานในการมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ถวายเเด่พระภิกษุ-สามเณร นานาชาติ ไทย, พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา และจีน ในโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทยห่างไกลโรค" ปี 2563

ทำLasikจ้าาาา

2 มีนาคม 2563
ขอบพระคุณคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจทำเลือกทำเลสิก กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น นะคะ