ข่าว

เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่..

26 มกราคม 2561
เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้นำเสนอข่าวของโรงพยาบาลด้วยดีเสมอมา

มอบกระเช้าเพื่อสวัสดีใหม่ คุณสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกัน

16 มกราคม 2561
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น และคณะผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็นตัวแทน เข้าร่วมมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกัน ณ.สำนักงานประกันสังคม

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

13 มกราคม 2561
วันนี้ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ..

มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เนื่องใน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"

12 มกราคม 2561
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เนื่องใน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"

มหัศจรรย์ วันเด็กเแห่งชาติ

8 มกราคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอเชิญร่วมงาน มหัศจรรย์ วันเด็กเแห่งชาติ " ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561