ข่าว

ผอ.รพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

21 มกราคม 2562

ผอ.รพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณอนันตชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ผอ.รพ. เข้าสวัสดีปีใหม่
คุณอนันตชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  ร่วมกับ ผอ.รพ.เกษมราษฎร์บางแค  ผอ.รพ. และรอง ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ค่ะ