ข่าว

เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

6 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น นำโดยรศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้นำเสนอข่าวของโรงพยาบาลด้วยดีเสมอมาโดยมี คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร บรรณาธิการสาธาณสุข หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ