ภาษา

ข่าว

พิธีเปิด วอร์ดเด็ก ปรับปรุงใหม่ ลายการ์ตูนสดใสน่ารัก

18 กันยายน 2562

พิธีเปิด วอร์ดเด็ก ปรับปรุงใหม่ ลายการ์ตูนสดใสน่ารัก

ในวันนี้ ทางโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น ได้เปิดให้บริการวอร์ดเด็ก ปรับปรุงใหม่ ลายการ์ตูนสดใสน่ารัก สร้างความอบอุ่นให้กับคนไข้เด็กที่เข้ามารักษา และเพื่อรองรับจำนวนคนไข้เด็กที่เพิ่มมากขึ้นในทุกเดือน โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมผู้บริหารมาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมกับเยี่ยมคนไข้ที่เข้ารับการรักษาในวอร์ดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น "ดูแลใกล้ชิด สนิทเมือนญาติ"