ภาษา

ข่าว

"ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563"

8 ตุลาคม 2563

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563"
 
            โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น นำโดย รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563" เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อาทิ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านการป้องกันภัย รวมถึงการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี และสิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องผู้ป่วยและญาติให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานีดับเพลิงบางซื่อ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563