ภาษา

ข่าว

พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

9 พฤศจิกายน 2563

พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 
 
 
 
 
พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้มีพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง  ซึ่งเป็นการร่วมงานกับทางบริษัทพุทธเมตตาถังหมิง  โดยมีประธานในพิธี นำโดย คุณฉือ อ้ายกั๋ว ผู้บริหารบริษัท หลานโจว ฟ๋อสือ เภสัชกรรม , คุณรุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ผู้บริหารบริษัทพุทธเมตตาถังหมิง , ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน), คุณกันตพร หาญพาณิชย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดBCH ,รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน , นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก , คุณหวังหยินเฟย นายกสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย , คุณภูษิต แซ่หลิน นายกสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย และคุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์แพทย์แผนจีนได้ให้บริการและดูแลผู้ป่วยระยะแรกเริ่มจนถึงโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็ม ครอบแก้วนวดจีนทุยหนา กวาชาและสมุนไพรจีน ซึ่งคุณหมอจีนที่ศูนย์ฯยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษากับเคสจริงทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยโดยแพทย์จะเลือกใช้วิธีรักษาตามความเหมาะสมของโลกและเน้นให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลการรักษาให้ดียิ่งขึ้นศูนย์การแพทย์แผนจีนฯ  ณ  ชั้น ๕  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น