ภาษา

ข่าว

รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาคเอกชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563

23 พฤศจิกายน 2563

รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาคเอกชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563

 
 
 
 
 
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาคเอกชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาคเอกชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563 มอบรางวัลในงานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ  โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี