ภาษา

ข่าว

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

26 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 
 
 
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 โดยมี นพ.จงรัก เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ โดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบโรงพยาบาลและบริเวณภายในโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของโรงพยาบาล และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น