ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

22 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โดยทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ สรพ.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

22 มกราคม 2558
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น