ภาษา

ข่าว

รับมอบชุด PPE จากบริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด สำหรับบุคลากรการเเพทย์ใส่ขณะปฏิบัติงาน ป้องกันการสัมผัสเชื้อ COVID-19 จำนวน 100 ชุด

7 เมษายน 2563
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น รับมอบชุด PPE จากบริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด สำหรับบุคลากรการเเพทย์ใส่ขณะปฏิบัติงาน ป้องกันการสัมผัสเชื้อ COVID-19 จำนวน 100 ชุด

ตรวจเชื้อ COVID -19 ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

7 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เรียนเชิญตรวจเชื้อ COVID -19 ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BCH มอบอาหาร ขนม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ทีมพยาบาลเ

2 เมษายน 2563
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BCH มอบอาหาร ขนม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ทีมพยาบาลเเละเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรองรับผู้เข้ารับบริการตรวจ DRIVE THRU TEST COVID-19

Drive Thru Test ตรวจ - รู้ผล – เพื่อไม่ไปแพร่เชื้อ – รักษาทันท่วงที

30 มีนาคม 2563
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์, เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช มีโรงพยาบาลในเครือ 2 แห่ง ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจเชื้อไวรัส ที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำ รู้ผลเร็ว

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือ “Social Distancing”

24 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้ความใส่ใจดูเเล เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้ารับบริการและพนักงานทุกคน ในสถานการณ์โรค Covid-19 ขอความร่วมมือทุกท่านเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือ “Social Distancing”