ภาษา

ข่าว

"ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563"

8 ตุลาคม 2563
"ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563" ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านการป้องกันภัย

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับโล่เกียรติคุณสำหรับศิษย์เก่าดีเด่นฯ

24 กันยายน 2563
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ ๙ และรับโล่เกียรติคุณสำหรับศิษย์เก่าดีเด่นฯ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน 2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

ประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

3 กันยายน 2563
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร่วมเสวนาการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้บริการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์

2 กันยายน 2563
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้บริการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์