แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

"เพราะเราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ"

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
"เพราะเราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ" โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัย
ราคา เริ่มต้น 1,290.- บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2560

โรคหัวใจ เต้นผิดจังหวะ รักษาโดยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EP)

ศูนย์หัวใจ
ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ คือ การที่หัวใจมีอัตราการเต้นเร็วหรือช้า กว่าปกติ..
ราคา 130,000.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

คำแนะนำการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

-
ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตามเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนด
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 สายพันธ์ุ

-
มาแล้ว วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 สายพันธ์ุ
ราคา 9,999.- บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2560

ข่าวดี! ไม่ต้องสำรองจ่าย ศูนย์ทันตกรรมสิทธิประกันสังคม

ศูนย์ทันตกรรม
ข่าวดี! ไม่ต้องสำรองจ่าย ศูนย์ทันตกรรม รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ยินดีต้อนรับ...สิทธิประกันสังคมทุก รพ.
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 29 ธันวาคม 2560

โปรแกรม ตรวจคัดกรอง ความผิดปกติโครโมโซม ของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรม ตรวจคัดกรอง ความผิดปกติโครโมโซม ของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา
ราคา 14,000.- บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2560

Healthy Heart เรื่องหัวใจ ยกให้เราดูแล

ศูนย์หัวใจ
หากคุณมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เหนื่อย วูบ หัวใจเต้นผิดปกติ...ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา เริ่มต้นที่ 4,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

-
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ราคา คลอดปกติ และ ผ่าคลอด
ราคา เริ่มต้นที่ 32,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตุลาคมเดือนแห่งการรณรงค์ มะเร็งเต้านม สู้ภัยมะเร็งร้าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram + U/S Breast)
ราคา 2,800.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560