ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ทานอาหารเช้าแล้ว ก็สามารถเะข้ารับการตรวจได้ราคา : เริ่มต้น 2,690 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

download file