แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

มะเร็งเต้านม สู้ภัยมะเร็งร้าย

ตุลาคมเดือนแห่งการรณรงค์ มะเร็งเต้านม สู้ภัยมะเร็งร้าย

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram + U/S Breast)

เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด  คร่าชีวิตหญิงไทยเป็นอันดับ 1

พบผู้หญิงเสี่ยงมากถึง 19 ล้านคน  เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน

 ราคา : 2,800.- บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2561

download file