ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร ประกันตน

   

 

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  โทร. 02-910-1600 ต่อ 1440, 1441ราคา : เริ่มต้นที่ 1,550 บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2563

download file