ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

คำแนะนำการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นตามระเบียบของสำนักประกันที่กำหนดราคา : .- บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

download file