ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

คำแนะนำการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตามเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดราคา : .- บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2561

download file