แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

มาแล้วคร้า Promotion Lasik มาเป็นคู่ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

มาแล้วคร้า  Promotion Lasik   มาเป็นคู่ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก อย่าปล่อยให้ดวงตาคู่สวย มีแว่นสายตามาบดบังความงามบนใบหน้า   รักษาสายตาสั้น ยาว ด้วย วิธี Lasik  กันค่ะ  มาเป็นคู่รับ ราคาพิเศษสุด 29,900  บาท / ท่าน  (จากปกติท่านละ 80,000 บาท)   เริ่มตั้งแต่วันนี่้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
  หมายเหตุ
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจประเมินสายตาก่อนทำเลสิค 1450 บาท
 2. ไม่รวมค่ายาก่อนกลับบ้าน 1500 บาท

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ดวงตาและเลสิค  02-9101600-45 ต่อ 1433 ,1437ราคา : าคาพิเศษสุด 29,900.- บาท


วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2560

download file