แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ข้อเข่า ไม่แก่ก็เสื่อมได้

หากท่านมีอาการอย่างน้อย 1-2 ข้อ ต่อไปนี้ อายุ 45 ปีขึ้นไป

น้ำหนักตัวมาก (BMI มากกว่า 23)
ปวดเสียวในข้อเข่า
เหยียด-งอข้อเข่าลำบาก
มีเสียงในข้อเข่าเมื่อเคลื่อนไหว
มีปัญหาในการใช้ข้อเข่าในชีวิตประจำวัน
ข้อเข่าหลวมรู้สึกเหมือนเดินแล้วจะล้ม
ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมราคา : 1,500.- บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

download file