ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
-
ราคา 2,022 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

วัยไหน...ก็ใช้ชีวิตสมาร์ทได้ โปรแกรมตรวจสุขภาพตามวัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Checkup Program 25% วัยไหน...ก็ใช้ชีวิตสมาร์ทได้ โปรแกรมตรวจสุขภาพตามวัย
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

Package ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งรู้ก่อน รักษาได้

ศูนย์สูติ-นรีเวช
Package ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งรู้ก่อน รักษาได้
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ฉีด วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กรณีถือบัตรประกันสังคม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น อายุ 50 ปี ขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ถือบัตรประกันสังคม อายุ 50 ปี ขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-
ข่าวดี !!!สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม ร.พ เกษมราษฎร์ ประชาชื่น อายุ 50 ปี ขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามพิ่มเติม โทร.02-910-1600-45 ต่อ 1639
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจ Covid-19 Antibody

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจหาระดับปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด และตรวจหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อโควิต
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ Quadrivalent Influeza vaccine

-
-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

การตรวจคัดกรองโควิด

-
รายละเอียดการตรวจคัดกรองโควิด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-910-1600-45 ต่อ 1695 ARI clinic
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564