แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีน บาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดวัคซีน บาดทะยัก
ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

CT scan 128 slice

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ที่สุดของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์!!!

CT 128 Slice เป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง128 ภาพ
ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที
ราคา เริ่มต้นที่ 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งรู้ก่อน รักษาได้

ศูนย์สูติ-นรีเวช
Package ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งรู้ก่อน รักษาได้
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2560