แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Package.. Colposcope

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอเสนอแนะนำ Package.. Colposcope ราคาพิเศษ 4,390 บาท จากปกติ 5,350 บาท ณ. ศูนย์สูตินรีเวช
ราคา 4,390 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2560

FLU-Vaccine วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์
ราคา เริ่มต้น 890 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2560

วัคซีน บาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดวัคซีน บาดทะยัก
ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

CT scan 128 slice

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ที่สุดของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์!!!

CT 128 Slice เป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง128 ภาพ
ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที
ราคา เริ่มต้นที่ 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560