ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล
ราคา เริ่มต้น 1,990 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

FLU-Vaccine วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์
ราคา เริ่มต้น 890 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

-
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผุ้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีพันธุกรรม ภาวะอ้วน พบมากในเพศหญิงและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูง
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดริดสีดวง

-
ผ่าตัดริดสีดวง
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดไส้เลื่อน

-
ผ่าตัดไส้เลื่อน อาการแสดงแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับปกติและระดับรุนแรง
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดไส้ติ่ง

-
ผ่าตัดไส้ติ่ง รู้ได้ไวรักษาได้ทัน
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง

-
ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง จากอาการปวดประจำเดือนรุนแรงทุกเดือนหรือบ่อย ประจำเดือนมามากและนานผิดปกติและภาวะการปวดและกดเจ็บบริเวณท้องน้อย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

จบปัญหาทอนซิลอักเสบ

-
จบปัญหาทอนซิลอักเสบ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ฝากครรภ์ Premium

-
ฝากครรภ์ Premium
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564