ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมผ่าตัดไทรอยด์

-
โปรแกรมผ่าตัดไทรอยด์ หมดปัญหาไทรอยด์กวนใจ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมฝากครรภ์

-
โปรแกรมฝากครรภ์ ดูแลลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package Lid spa ลดอาการตาแห้ง

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
Package Lid spa ลดอาการตาแห้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเปลือกตา
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก (อายุ 3-6 ปี)

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ข้าราชการไทยผ่าตัด ต้อกระจกโดยไม่มีส่วนร่วมจ่าย

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ข้าราชการไทยและครอบครัวผ่าตัด ต้อกระจกโดยไม่มีส่วนร่วมจ่าย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Pakckage ตรวจสุขภาพตา

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ตรวจสุขภาพตา โดยการถ่ายภาพจอประสาทตา
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Perfect Eye Screening Program

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
แพคเกจตรวจคัดกรองตา ทุุกปัญหาสุขภาพตา เราพร้อมดูแลคุณ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาณเตือนต้อกระจก

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ตาพร่ามัว มองไม่ชัด คือสัญญาณเตือนของต้อกระจก
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

การแก้ปัญหาสายตาผิดปกติด้วย วิธีเลสิก (Lasik)

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
การแก้ปัญหาสายตาผิดปกติด้วย วิธีเลสิก (Lasik) โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตา
ราคา 35,000.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564