ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

CT Scan CALCIUM Score

ศูนย์หัวใจ
CT Scan CALCIUM Score ตรวจประเมินสภาวะของหลอดเลือด
ราคา 4,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2563

CT Scan Coronary Artery (CTA)

ศูนย์หัวใจ
CT Scan Coronary Artery (CTA) ตรวจประเมินสภาวะของหลอดเลือด
ราคา 14,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2563