แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ฝากครรภ์ Premium

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝากครรภ์ Premium ฟรี อัลตร้าซาวด์ 4D 1 ครั้ง
ราคา 19,900.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Package วัคซีนเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
สุขภาพที่ดีของลูกน้อย .. เริ่มต้นได้ที่วัคซีน
ราคา เริ่มต้น 2200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ต้อกระจก

ศูนย์ดวงตาและเลสิก, ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
สัญญาณเตือน ต้อกระจก ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Package วัคซีนสำหรับลูกน้อย

ศูนย์กุมารเวช
Package วัคซีนสำหรับลูกน้อย
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Filler

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Filler เติมเต็มเพื่อลดร่องรอยต่างๆ แก้ไขจุดบกพร่อง เสริมความมั่นใจให้คุณ
ราคา เริ่มต้น 10,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

-
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ราคา คลอดปกติ และ ผ่าคลอด
ราคา 34,500.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตาเด็ก (อายุ 3-6 ปี)

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตาเด็ก (อายุ 3-6 ปี) โดย เครื่องฉายภาพประกอบการวัดสายตา
ราคา 700.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

อัลตร้าซาวด์ ULTRASOUND 4D

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชัดเจนทุกรายละเอียด กับพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์
ราคา 3,600.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนสำคัญ ! ก่อนท้องควรฉีด ป้องกันโรคร้าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ป้องกันโรคร้าย สร้างสุขภาพ ที่ดีให้แม่และลูก อันตรายจากการติดเชื้อหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
ราคา 1,250.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562