ประชาสัมพันธ์

PM2.5

24 มกราคม 2562

PM2.5

     

PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผม ขนจมูกไม่สามารถกรองได้ สามารถ
แพร่กระจ่ายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือดและแทรกซึม
เข้าสู่อวัยวะต่างๆ ได้ ทำให้ป่วยและเพิ่มความเสี่ยงเป็น
โรคเรื้อรัง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ยานพาหะนะ สิ่งก่อสร้าง อุตสาหกรรม การเผาไหม้ และ
การเผาเชื้อเพลิง