ภาษา

ประชาสัมพันธ์

Beauty Fair 2019

9 ตุลาคม 2562

Beauty Fair 2019

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดตัว ศูนย์รักษาฝ้าและเม็ดสี ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ รูปแบบใหม่

<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.kasemrad.co.th/Prachachuen/uploads/ckeditor/8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec/images/Beauty_Fair_Lasik.jpg" src="http://www.kasemrad.co.th/Prachachuen/uploads/ckeditor/8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec/images/Beauty_Fair_Lasik.jpg" 1000px;="" height:="" 1414px;"="">