ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษคู่


คุณลักษณะห้อง

-

อาหาร

3 มื้อ / วัน + อาหารว่าง 1 มื้อ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ตู้หัวเตียงเก็บของส่วนตัว
- โทรศัพท์
- FREE WIFI
- โซฟาที่นั่งสำหรับญาติผู้ป่วย
- บริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร