ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ไตเทียม


คุณลักษณะห้อง

-ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต
-ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
-ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

อาหาร

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

-