ศูนย์บริการทางการแพทย์

รังสีวิทยาทั่วไป

รังสีวิทยาทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รังสีวิทยาทั่วไป

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

รังสีวิทยาทั่วไป

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป : 02-9213400-9 ต่อ 2136,2137,2138

คณะแพทย์รังสีวิทยาทั่วไป

แพทย์หญิงวราภรณ์ บุญสมจินต์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์