ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ: 02-9213400-9 ต่อ 2114

คณะแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-20.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ศุกร์    
เสาร์ 09.00-12.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม

 

นายแพทย์อนุภาพ ตรีภาค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
อังคาร 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
ศุกร์    
เสาร์    
อาทิตย์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์