ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์กระดูกและข้อ : 02-9213400-9

คณะแพทย์ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00 - 20.00 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์เธียร ขัตตินานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทาง กระดูกและข้อ

<

<

 

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.30 - 17.00 ผู้ป่วยนอก (OPD1)
อังคาร 08.30 - 17.00  วันผ่าตัด
พุธ 08.30 - 17.00  ผู้ป่วยนอก (OPD1)
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 / 12.00-17.00 ผู้ป่วยนอก (OPD1)  / ประกันสังคม 
ศุกร์ 08.30 - 12.00 / 12.00-17.00  ผู้ป่วยนอก (OPD1)  / ประกันสังคม
เสาร์ 09.00 - 12.00 ผู้ป่วยนอก (OPD1)