ศูนย์บริการทางการแพทย์

วิสัญญี

วิสัญญี

ข้อมูลทั่วไป

วิสัญญี

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

วิสัญญี

สถานที่ & ติดต่อ

วิสัญญี

คณะแพทย์วิสัญญี

แพทย์หญิงกิตติมาพร กิตติมานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิสัญญี
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
อังคาร 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
พุธ 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
พฤหัสบดี 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
ศุกร์ 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
เสาร์    

 

นายแพทย์ฉันท์ สุทธิพรโอภาส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิสัญญี
ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์