ศูนย์บริการทางการแพทย์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

จักษุวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

จักษุวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

จักษุวิทยา

คณะแพทย์จักษุวิทยา

แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตย์อาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์
พุธ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์