ศูนย์บริการทางการแพทย์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

จักษุวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

จักษุวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

จักษุวิทยา

คณะแพทย์จักษุวิทยา

นายแพทย์พ.ต.ต.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-17.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
จันทร์ 17.00-20.00 ผุู้ป่วยนอกประกันสังคม
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์ศกุน ณรงค์เกียรติคุณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-14.00 ผู้ป่วยประกันสังคม