ศูนย์บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เอกซเรย์ ทั่วไป
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป : 02-9213400-9

คณะแพทย์เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

นายแพทย์จิระศิลป์ จั่วแจ่มใส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
อังคาร 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พุธ 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ศุกร์ 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
เสาร์    

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ปักษี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00-17.00  OPD CASH
อังคาร 07.00-20.00 OPD CASH
พุธ 07.00-20.00 OPD CASH
พฤหัสบดี 07.00-17.00 OPD CASH
ศุกร์ 07.00-17.00 OPD CASH
เสาร์    

 

นายแพทย์ดนูวิทย์ ใจแก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 17.00-07.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 17.00-07.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ศุกร์    
เสาร์