ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากการดูแลเด็กในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน โดยมีการดูแลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป : 02-9213400-9 ต่อ 2115

คณะแพทย์ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงศิริเกศ อัมหิรัญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์