ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ประจักษุ  สุภินี

นายแพทย์ประจักษุ สุภินี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
วุฒิการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎ
อายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 OPD Cash
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์