ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ฉันท์ สุทธิพรโอภาส

นายแพทย์ฉันท์ สุทธิพรโอภาส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิสัญญี
ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์