ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์พ.ต.ต.นพพล   ชัยเจริญสุขเกษม

นายแพทย์พ.ต.ต.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
รายละเอียด :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จักษุวิทยา ; โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

อนุสาขาจอประสาทตา : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-17.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
จันทร์ 17.00-20.00 ผุู้ป่วยนอกประกันสังคม
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์