ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกิตติมาพร กิตติมานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิสัญญี
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
อังคาร 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
พุธ 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
พฤหัสบดี 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
ศุกร์ 09.00-18.00 ห้องผ่าตัด 
เสาร์    

 

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-20.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ศุกร์    
เสาร์ 09.00-12.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม

 

นายแพทย์จิระศิลป์ จั่วแจ่มใส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
อังคาร 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พุธ 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ศุกร์ 07.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
เสาร์    

 

นายแพทย์ฉันท์ สุทธิพรโอภาส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิสัญญี
ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.30-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์    

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ปักษี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00-17.00  OPD CASH
อังคาร 07.00-20.00 OPD CASH
พุธ 07.00-20.00 OPD CASH
พฤหัสบดี 07.00-17.00 OPD CASH
ศุกร์ 07.00-17.00 OPD CASH
เสาร์    

 

นายแพทย์ดนูวิทย์ ใจแก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 17.00-07.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 17.00-07.00 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00 - 20.00 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชบำบัดวิกฤต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 20.00-07.00 ผู้ป่วยใน
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 20.00-07.00 ผู้ป่วยใน
เสาร์ 10.00-20.00 ผู้ป่วยนอก (OPD 1)

 

แพทย์หญิงนภธร มหามิตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00. - 20.00 อายุรศาสตร์โรคไต
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์นันทศักดิ์ จรุงพรสวัสดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
อังคาร 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พุธ 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -

 

แพทย์หญิงปภพพร คุณสุวรรณชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
เสาร์    

 

นายแพทย์ประจักษุ สุภินี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 OPD Cash
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์พ.ต.ต.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-17.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
จันทร์ 17.00-20.00 ผุู้ป่วยนอกประกันสังคม
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงพญ.นิศาชล คอวณิชกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โลหิต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

แพทย์หญิงพันนา สงค์ประเสริฐ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 17.00-20.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
พฤหัสบดี 17.00-07.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-17.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม

 

แพทย์หญิงรัชดาภรณ์ แพ่งศรีสาร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
เสาร์    

 

แพทย์หญิงวราภรณ์ บุญสมจินต์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์    

 

นายแพทย์วศิน ชัยวนนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
อังคาร 08.00-20.00 แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พุธ 08.00-20.00 แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 08.00-20.00 แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ศุกร์    
เสาร์    

 

ผศ.นายแพทย์วิชิต สุธรรมารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่

จันทร์

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 17.00-08.00 โรงพยาบาลกเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ศกุน ณรงค์เกียรติคุณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-14.00 ผู้ป่วยประกันสังคม