ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

12 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ ตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นให้กับบุคคลที่มาใช้บริการและพนักงานในห้างโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บางกอกเชน ฮอสปิทอล เปิดตัวโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค”

3 สิงหาคม 2561
บางกอกเชน ฮอสปิทอล เปิดตัวโครงการ บุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค” ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แด่พระสงฆ์มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

26 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5 ส. ( Big Cleaning) ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดมะเดื่อ ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561

25 กรกฎาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดมะเดื่อ ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดมะเดื่อ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5

25 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 ณ บริษัทพี.วี.ที. แอนด์ที พลาส จำกัด

ออกหน่วยร่วมกับประกันสังคมโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ

21 มิถุนายน 2561
จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ โดยมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ" ณ ห้องประชุม ROYAL JUBILEE BALLROOM อิมแพค เมืองทองธานี

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

30 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

24 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีที่บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

23 พฤษภาคม 2561
โครงการออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคม บริษัท ริษัท โปรล็อกไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

11 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี บริษัท โตโยต้า

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนามคม 2561

16 มีนาคม 2561
ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบริษัทคู่สัณญาบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนามคม 2561

พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1) ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 14 พ.ย.60

14 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1) ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 14 พ.ย.60

กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ วันที่ 14 พ.ย. 2560

14 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ วันที่ 14 พ.ย. 2560

ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

26 ตุลาคม 2560
ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดไผ่เหลือง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

22 ตุลาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดไผ่เหลือง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560