แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

คุณแม่คุณภาพ

-
คุณแม่คุณภาพ
สิทธิพิเศษ UPGRAD ห้องพัก สำหรับคุณแม่ที่จอง PACKAGE ในคลาสเท่านั้น
ราคา 32,500 / 62,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

สมัครสมาชิก Smart Life Card

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
สมัครสมาชิก Smart Life Card ฟรี 3 ต่อ พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา 10,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจผ่าคลอดสำหรับข้าราชการ

-
แพ็คเกจผ่าคลอดสำหรับข้าราชการ
ราคา 17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูตินารีเวช คลินิกปริกำเนิด
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
ราคา 13,500 , 16,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดีสำหรับ ผู้ถือบัตร ประกันสังคม

-
ข่าวดีสำหรับ ผู้ถือบัตร ประกันสังคม ผู้ประกันตน ตรวจร่างกาย ฟรี
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

บริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
บริการทันตกรรม สำหรับคนไข้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข้าราชการยุคใหม่ เข้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้แล้ว!!!

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการยุคใหม่ เข้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้แล้ว!!!
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เฉพาะสมาชิก GSB Generation
ราคา 800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560