แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ศูนย์ไตเทียม

-
ศูนย์ไตเทียม
ราคา 2200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันสังคม ประจำปี2561

-
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันสังคม ประจำปี2561
รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับผู้ประกันตน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนโรต้า

-
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนโรต้า
พิเศษ!!! สำหรับผู้ถือสิทธิ์กรมธรรม์อยุธยาอลิอันซ์
ราคา 625 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์

-
โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์ อายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์
ราคา 16900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-
วัคซีนป้องกกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีด
1.ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม
2.เด็กที่มีอายุ 6 เดือน-2ปี
3.บุคคลากรทางการแพทย์
4.หญิงตั้งครรภ์4เดือนขึ้นไป เป็นต้น
ราคา 800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

-
รายการตรวจสุขภาพประจำปี 2561
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
สำหรับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ขวบ
ฉีดจำนวน 2 เข็ม ราคา 1500 บาท
ราคา 1500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

-
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนจำนวน 3 เข็ม
ราคา 1950 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

-
ตรวจสุขภาพยามบ่าย ทานอาหารเช้าแล้วก็ยังตรวจได้
ราคา 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ริดสีดวง

-
เรื่องน่าห่วงที่ไม่ควรมองข้าม
คุณเป็นริดสีดวงหรือไม่
1.เจ็บทวารหนัก เวลาถ่ายอุจจาระ 2.มีก้อนยื่นออกมาจากทวารหนัก 3.มีเลือดสดๆออกมาตามหลังอุจจาระ
ราคา 35000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

-
รายการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซม

-
โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซม
ราคา 15000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมการฉีดวัคซีน

-
โปรแกรมวัคซีนราคาประหยัด
ราคา 1500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูตินารีเวช
โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบมากและมีอันตรายการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงไทย เชื้อไวรัส HPV สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นวัคซีนป้องกันโรคมะเร้งปากมดลูกจากเชื้อ HPV
ราคา 7400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

-
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
ราคา 47500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ผ่าตัด ไส้เลื่อน

-
ไส้เลื่อนหมายถึงภาวะที่ลำไส้ได้เครื่องที่ออกจากช่องท้องมาสู่ภายนอกเช่นบริเวณขาหนีบ หรืออาจจะเลื่อนมาในตำแหน่งรอยผ่าตัด
ราคา 32000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรม ขลิบ

-
การขลิบ ปลายอวัยวะเพศชายหรือที่เรียกว่า Circumcision เป็นการตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายส่วนเกิน
ราคา 9000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561