แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

คุณแม่คุณภาพ

-
คุณแม่คุณภาพ
สิทธิพิเศษ UPGRAD ห้องพัก สำหรับคุณแม่ที่จอง PACKAGE ในคลาสเท่านั้น
ราคา 32,500 , 62,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

สมัครสมาชิก Smart Life Card

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
สมัครสมาชิก Smart Life Card ฟรี 3 ต่อ พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา 10,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจผ่าคลอดสำหรับข้าราชการ

-
แพ็คเกจผ่าคลอดสำหรับข้าราชการ
ราคา 17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดีสำหรับ ผู้ถือบัตร ประกันสังคม

-
ข่าวดีสำหรับ ผู้ถือบัตร ประกันสังคม ผู้ประกันตน ตรวจร่างกาย ฟรี
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด
ราคา 1,400 / 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข้าราชการยุคใหม่ เข้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้แล้ว!!!

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการยุคใหม่ เข้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้แล้ว!!!
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เฉพาะสมาชิก GSB Generation
ราคา 800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคัดกรอง + วัคซีน สำหรับบุคลากร และครอบครัว "ธนาคารธนชาต"

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมคัดกรอง + วัคซีน ราคาพิเศษ สำหรับบุคลากร และครอบครัว "ธนาคารธนชาต"
ราคา 590 / 700 / 750 / 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560