แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

คุณแม่คุณภาพ

-
คุณแม่คุณภาพ
สิทธิพิเศษ UPGRAD ห้องพัก สำหรับคุณแม่ที่จอง PACKAGE ในคลาสเท่านั้น
ราคา 32,500 , 62,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
ราคา 10,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจผ่าคลอดสำหรับข้าราชการ

-
แพ็คเกจผ่าคลอดสำหรับข้าราชการ
ราคา 17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดีสำหรับ ผู้ถือบัตร ประกันสังคม

-
ข่าวดีสำหรับ ผู้ถือบัตร ประกันสังคม ผู้ประกันตน ตรวจร่างกาย ฟรี
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด
ราคา 1,400 , 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข้าราชการยุคใหม่ เข้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้แล้ว!!!

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการยุคใหม่ เข้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ได้แล้ว!!!
ราคา . บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

คัดกรองเยื่อบุโพรงมดลูก

ศูนย์สูตินารีเวช คลินิกปริกำเนิด
คัดกรองเยื่อบุโพรงมดลูก การตรวจด้วยวิธีการหนีบเยื่อบุโพรงมดลูก
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2560

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูตินารีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
ราคา 1,250 , 2,500 , 2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2560

แพ็คเกจ "Baby Vaccine"

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
แพ็คเกจ "Baby Vaccine" ป้องกันโรคต่างๆ ในแต่ละช่วงวัย
ราคา 7,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2560