แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

คัดกรองเยื่อบุโพรงมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
คัดกรองเยื่อบุโพรงมดลูก การตรวจด้วยวิธีการหนีบเยื่อบุโพรงมดลูก
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A ในเด็ก
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปควรได้รับ
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
ราคา 1,250 / 2,500 / 2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
แพ็คเกจการผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี
ราคา 199,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2017

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2017 สำหรับคู่รักโดยเฉพาะ
ราคา 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจ "ตรวจตาเด็กอย่างละเอียด"

ศูนย์จักษุวิทยา
แพ็คเกจ "ตรวจตาเด็กอย่างละเอียด" สำหรับเด็กวัยเรียน และเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยเครื่อง Slit Lamp Biomicroscope
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package ตรวจตาอย่างละเอียด ในราคาประหยัด

ศูนย์จักษุวิทยา
Package ตรวจตาอย่างละเอียด ในราคาประหยัด
ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ

-
กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ
สิทธิพิเศษ UPGRAD ห้องพัก สำหรับคุณแม่ที่จอง PACKAGE ในคลาสเท่านั้น
ราคา 32,500 - 62,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
โปรแกรมตรวจมะเร็งสตรี ABC
ราคา 3,990 / 4,990 / 5,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560