แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-921-3400-9 ต่อ แผนกการตลาด หรือแผนกประชาสัมพันธ์ราคา : 800 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561