แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

-
โปรแกรมวัคซีนเด็ก
ราคา 8950 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวัคซีนป้องกัน IPD

-
โปรแกรมวัคซีนป้องกัน IPD
ราคา 3450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

-
โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร
ราคา 21900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

-
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์
ราคา 12500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจกาหมู่เลือด

แผนกอายุรกรรม, คลินิคตรวจสุขภาพ
-
ราคา 180 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม ทำแผล

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ, คลินิคตรวจสุขภาพ
-
ราคา 475 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

กายภาพบำบัด

แผนกกระดูกและข้อ, ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ, คลินิคตรวจสุขภาพ
การบำบัด รักษา ฟื้นฟูอาการเจ็บปวด
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจหาเชื้อ HPV

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกสูตินรีเวชกรรม
ตรวจได้ ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง
ราคา 2345 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ MFM

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกสูตินรีเวชกรรม
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ว่าลูกน้อยจะปลอดภัย
ราคา 2800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์ ครั้งแรก

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกสูตินรีเวชกรรม
-
ราคา 3150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกสูตินรีเวชกรรม
จากราคา 16,900 เหลือ 15,000 บาท
ราคา 15000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจร่างกายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-
-
ราคา 1 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แผนกสูตินรีเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูก โรคร้าย ป้องกันได้
ราคา 6500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมฝังเข็ม

แผนกอายุรกรรม
นอกเหนือจากการรักษาโดยรับประทานยา
การฝังเข็มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อการรักษาและบรรเทาอาการ
ราคา 850 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2564

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกสูตินรีเวชกรรม
- ULTRASOUND -
ราคา 2650 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อสมัครงาน

คลินิคตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัครงาน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ยามบ่าย

คลินิคตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
ราคา 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Work Permit

คลินิคตรวจสุขภาพ
-
ราคา 500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564