แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

เบาหวาน

-
แพ็คเกจเบาหวานราคา 2000 บาท
ราคา 2000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนสำหรับผู้ประกันตนประจำปี 2562 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม !!!

ศูนย์อายุรกรรม
วัคซีนสำหรับผู้ประกันตนประจำปี 2562 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม !!! ราคาเพียง 699 บาท
ราคา 699 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทางทารกในครรภ์

ศูนย์สูตินารีเวช
โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทางทารกในครรภ์ เพียง 15000 บาท เท่านั้น !!!!!
ราคา 15000 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

โรคมะเร็งปากมดลูกป้องกันวัคซีน 4 สายพันธุ์ ด้วย GARDASIL

ศูนย์สูตินารีเวช
โรคมะเร็งปากมดลูกป้องกันวัคซีน 4 สายพันธุ์ ด้วย GARDASIL ราคา 7400 บาท 2 เข็ม (อายุ 9-13 ปี) ราคา 10100 บาท (อายุ 14 ปีขึ้นไป)
ราคา 10100 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์

ศูนย์สูตินารีเวช
โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์ ราคา 16900 บาท
ราคา 16900 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

จุดซ่อนลับตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep

ศูนย์สูตินารีเวช
จุดซ่อนลับตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ราคา 1450 บาท
ราคา 1450 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก
ราคา 7500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมวัคซีน

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมวัคซีน
ราคา 3300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค

-
โปรแกรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค
ราคา 3590 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

โปรแกรมการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศสำหรับผู้ใหญ่

ศูนย์สูตินารีเวช
โปรแกรมการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 9000 บาท
ราคา 9000 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

โปรแกรมผ่าตัดใส้เลื่อน

-
โปรแกรมผ่าตัดใส้เลื่อน
ราคา 32000 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

-
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ราคา 4500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ

-
โปรแกรมพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ
ราคา 10000 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2562

ตรวจสุขภาพหัวใจในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

-
ตรวจสุขภาพหัวใจในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ราคา 1299 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ประกันตน ปี 2562

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ประกันตน ปี 2562
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมกายภาพบำบัด

-
โปรแกรมกายภาพบำบัด
ราคา 3200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนป้องกัน นิวโมคอคคัส IPD

-
วัคซีนป้องกัน นิวโมคอคคัส IPD
ราคา 3300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562