แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์

-
จากเลือดมารดา (Qualifi)
ราคา 1500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Package ทำแผล

-
ทำแผลราคาประหยัด
ราคา 2100 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง

-
ทั้งชายและหญิง
ราคา 1250 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจสุขภาพสมัครงาน

-
ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจสุขภาพประจำปี

-
รายการตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ราคา 1900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนโรคมะเร็งปากมดลูก

-
โรคร้ายป้องกันได้
ราคา 6200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนสำหรับผู้ประกันตนประจำปี 2562 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม !!!

ศูนย์อายุรกรรม
วัคซีนสำหรับผู้ประกันตนประจำปี 2562 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม !!! ราคาเพียง 699 บาท
ราคา 699 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

-
จุดซ้อนลับ จะไม่เป็นจุดซ้อนเร้น มะเร็งร้ายอีกต่อไป
ราคา 1490 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ปี 2562

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ปี 2562
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมวัคซีน

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมวัคซีน
ราคา 3300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมกายภาพบำบัด

-
โปรแกรมกายภาพบำบัด
ราคา 3200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการสำหรับ10คนขึ้นไป

-
ตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการสำหรับ10คนขึ้นไป
ราคา 3499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนป้องกัน นิวโมคอคคัส IPD

-
วัคซีนป้องกัน นิวโมคอคคัส IPD
ราคา 3300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562